Wanden van bijna 16 m

Veilig werken op enorme hoogte

De onderneming Vigier Beton bouwt een nieuwe fabriek in Riedholz, Zwitserland, met onder andere een silo voor stortgoed. De wanden hiervan zijn bijna 16 m hoog. Om veilig en efficiënt te kunnen werken, werd gekozen voor het gebruik van systemen van NOE-Schaltechnik.

 Vigier Beton kan terugzien op een lange geschiedenis. Het bedrijf werd in 1871 opgericht als eerste cementfabriek in Zwitserland. Tegenwoordig worden verschillende diensten en producten op het gebied van bouw en beton aangeboden, waaronder zand, grind en gerecycleerde materialen. Het bedrijf realiseert momenteel een nieuwe fabriek in Riedholz (Solothurn, Zwitserland) en bouwt in dit verband een silo van ongeveer 1.500 m², die tot 7.800 m3 materiaal kan bevatten.

Veilig werken

De opdracht voor de bouw werd gegund aan Sterki Bau AG uit Solothurn, dat de complexe bekistingswerkzaamheden in samenwerking met Bächtold Bau-Leben AG uit Ostermundigen uitvoerde. De silo bestaat uit 18 kamers die een gezamenlijk oppervlak van ongeveer 740 m² beslaan en 15,30 m hoog zijn. Om wanden van deze hoogte te kunnen bouwen, werd gebruikgemaakt van de NOEtop S van NOE Schaltechnik uit Oensingen. Dit is een speciale uitbreiding van de wandbekisting NOEtop, die zich al op veel bouwplaatsen heeft bewezen. NOEtop S biedt het grote voordeel dat de bekistingselementen van reeds voorgemonteerde werkbordessen met valbescherming, ladderopgangen en geïntegreerde schoorstempels zijn voorzien. Dit betekent dat de werkbordessen op de bouwplaats alleen nog maar opengeklapt en gesteld hoeven te worden. Hierdoor waren ze in Riedholz ook op grote hoogten veilig te hanteren. Om ervoor te zorgen dat de betonstaalvlechters hun taak veilig en efficiënt konden uitvoeren, werd er eerst een steiger in de silo opgebouwd, waarna de bekisting werd geplaatst. Vervolgens werd de steiger eruit gehesen en werd NOEtop S voor het bovenste deel van de wanden gebruikt.

Grote hoogten

Om de belasting van het stortgoed veilig op te kunnen vangen, hebben de wanden een dikte van 40 tot 50 cm. Vanwege deze dikte en de enorme hoogte moest het beton in verschillende fasen in de bekisting worden gestort. Eerst werd er tot een wandhoogte van 4,5 m gewerkt, daarna volgde een wachttijd van een uur, vervolgens werden de volgende 4,5 m gestort, enzovoort. Op deze manier voorkwamen de medewerkers van het uitvoerend bedrijf dat de betondruk van 88 kN/m² – waarop alle NOEtop-elementen zijn ontworpen –werd overschreden. Uiteraard moest het team op de bouwplaats er bij deze enorme valhoogte ook nauwkeurig op letten dat er geen ontmenging van het beton optrad. Aangezien het bij een wandhoogte van bijna 16 m onmogelijk is om het beton met een trilnaald te verdichten en het werken met trilmotoren erg omslachtig zou zijn, werd besloten om zelfverdichtend beton (SCC) te gebruiken.

Korte bouwtijd

Voor de bouw van de volledige silo waren in totaal 22 betonsecties vereist. Het uitvoerend bedrijf had per kamer ongeveer een week nodig voor het plaatsen van de bekisting, het aanbrengen van de wapening en het storten van het beton. Hierdoor duurde de ruwbouwfase slechts zeven maanden. Alle betrokkenen bij het project waren zeer tevreden met de behaalde resultaten. De bekistingswerkzaamheden werden op tijd afgerond en het betonoppervlak voldoet vrijwel aan de eisen voor zichtbeton.