Skip to main content

Colofon


NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

 • Informatie overeenkomstig artikel 5 van de TMG (Duitse telemediawet):
  NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG
  Kuntzestr. 72, 73079 Süssen, Duitsland
 • Vertegenwoordigd door:
  NOE Beteiligungs-GmbH, vertegenwoordigd door de directieleden:
  Dipl.Wi-Ing. Christian Basedow, Dipl.oec. Stefan Blessing
 • Contact:
  Tel.: +49 7162 13-1
  Fax: +49 7162 13-394
  E-mail: info@noe.de
 • Inschrijving in het handelsregister:
  Register: Amtsgericht Ulm
  Inschrijvingsnummer: HRA 540616
 • Btw-registratienummer overeenkomstig artikel 27a van de Duitse wet op de omzetbelasting:
  DE 145 460 046
 • Verantwoordelijk voor de inhoud:
  Directie van NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG
 • Geschillenbeslechting:
  De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting aan op www.ec.europa.eu/consumers/odr. U vindt ons e-mailadres in onze colofon. Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure.
 • Bezwaar tegen reclamemail:
  Wij maken bezwaar tegen het gebruik van deze in de context van de informatieplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld via spammail.
 • Aansprakelijkheid voor inhoud:
  Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig artikel 7, lid 1 van de TMG volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s. Volgens de artikelen 8 tot en met 10 van de TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht toezicht te houden op doorgegeven of opgeslagen informatie van derden of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit.
  Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Een hieraan gekoppelde aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete wetsovertreding. Bij bekend worden van dergelijke wetsovertredingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.
 • Aansprakelijkheid voor links:
  Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de inhoud daarvan. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of beheerder van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen op het tijdstip dat de link werd geplaatst. Op dat tijdstip is geen illegale inhoud ontdekt.
  Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding niet mogelijk. Zodra wetsovertredingen bij ons bekend worden, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.
 • Auteursrecht:
  De inhoud en werken op deze pagina’s die zijn gemaakt door de websitebeheerders zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van commercieel gebruik buiten het kader van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.
  In zoverre inhoud op deze site niet door de beheerder werd gemaakt, zijn de auteursrechten van derden in acht genomen. Inhoud van derden wordt met name als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks een overtreding van het auteursrecht constateren, verzoeken wij u om ons dit melden. Zodra wetsovertredingen bij ons bekend worden, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.
 • De colofon is ook van toepassing op onze online aanwezigheid op:
  Facebook: https://www.facebook.com/NOE.DieSchalung/
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/noe-schaltechnik/
  Google+: https://plus.google.com/+NOESchaltechnikGeorgMeyerKellerGmbHCoKGSüssen
  Twitter: https://twitter.com/NOESchaltechnik YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7cS8tRvVGh7Hl4KlMjgrPQ
  Instagram: https://www.instagram.com/noe_schaltechnik/