Skip to main content

NOE FixKonus - Centeren gemakkelijk gemaakt

De NOE FixKonus is een revolutionair systeem met nieuwe toepassingsmogelijkheden. Het bestaat uit een steunconus en een centerconus. Daartussen zit een standaard mantelbuis. Met de NOE FixKonus kan eenzijdige centering met conventionele centerpennen worden gerealiseerd. De NOE FixKonus kan ook voor tweezijdige centering worden gebruikt en vergemakkelijkt dan het sluiten van de bekisting aangezien de mantelbuis al op de juiste plaats zit. 

Voordelen: 

  • De mantelbuis wordt aan de bekisting bevestigd
  • Eenzijdige centering met traditionele mantelbuis en centerpen  
  • Geen aanpassing van de bekisting nodig  
  • Toepasbaar bij eenzijdige of conventionele centering
  • Er kan zonder ombouw van de bekisting op elk moment van eenzijdige op tweezijdige centering worden overgestapt
  • Geen nieuw bekistingssysteem nodig