Skip to main content

Gegevensbescherming

NOE neemt uw privacy serieus. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving voor gegevensbescherming en nemen voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Wij wijzen u erop dat bij gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld via e-mail) beveiligingslekken kunnen optreden, hetgeen honderd procent bescherming tegen toegang door derden onmogelijk maakt.

Hieronder informeren wij u over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf. Deze privacyverklaring dient evenals de colofon, uitsluiting van aansprakelijkheid en disclaimer, te worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina werd verwezen.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing voor onze aanwezigheid op internet buiten onze website voor zover wij invloed hebben op de verwerking en dus zelf voor deze verwerking verantwoordelijk zijn.

Als delen of afzonderlijke formuleringen van de volgende tekst niet meer of niet meer volledig voldoen aan de toepasselijke wetgeving, heeft dit geen invloed op de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document.

Inhoudsopgave

  1. Contactgegevens
  2. Verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf
  3. Welke gegevens verzamelen wij?
  4. Gebruik van analysetools en gebruik van functionaliteiten/plug-ins van andere internetplatforms
  5. Toestemming voor doorgifte van persoonsgegevens aan derden
  6. Auteursrecht en vermeldingsrecht
  7. Uw rechten
  8. Wijzigingen in onze privacyverklaring

1 Contactgegevens

1.1   Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en andere nationale wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens wordt vermeld in de colofon.

1.2   Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is als volgt bereikbaar:

Functionaris voor gegevensbescherming

Dipl.-Kfm. Herbert Eidloth

E-mail:   dsb@noe.de

2 Verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf

Onze websites kunnen doorgaans zonder opgave van persoonsgegevens worden gebruikt. In sommige gevallen hebben we echter persoonsgegevens nodig om de door u gewenste service te verlenen (bijvoorbeeld het toesturen van informatiemateriaal of een nieuwsbrief) of om een opdracht te afwikkelen. Daarnaast bewaren en verwerken we alleen gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Als u ons informatie verstrekt via een contactformulier, zullen de daar ingevoerde gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde service te verlenen, om een geplaatste opdracht uit te voeren of om contact met u op te nemen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist, zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden bewaard en er geen wettelijke bewaar- en garantietermijnen gelden waaraan de verwerkingsverantwoordelijke zich moet houden, tenzij langere bewaring noodzakelijk is voor het sluiten van een (volgende) overeenkomst of het uitvoeren van overeenkomsten met de betrokkene.

Als de inhoud van contactformulieren of e-mails zakelijk relevant is, moeten deze als zakelijke correspondentie worden behandeld, wat betekent dat ze aan wettelijke bewaartermijnen onderworpen zijn. Wij archiveren inkomende en uitgaande e-mails en berichten die via een contactformulier worden doorgegeven in een elektronisch archief.

Privécommunicatie via zakelijke e-mailadressen is niet gewenst.

U dient er rekening mee te houden dat wij geen onderscheid maken tussen privé- en zakelijke communicatie. Dat betekent dat privéberichten die u naar een zakelijk e-mailadres stuurt als zakelijk relevante communicatie worden behandeld. Als u desondanks privéberichten naar een zakelijk e-mailadres stuurt, dan bent u zich van deze situatie bewust en accepteert u dat ons bedrijf niet aansprakelijk is voor het maken van back-ups en dat u geen aanspraak kunt maken op herstel of wissing van dergelijke berichten uit back-ups of archieven.

3 Welke gegevens verzamelen wij?

3.1 Automatisch gegevensverzameling

Bij een bezoek aan onze webpagina zendt uw internetbrowser in voorkomende gevallen de volgende gegevens automatisch door naar de door ons gebruikte webserver. Deze gegevens kunnen door de websitebeheerder of door onze eigen gegevensverwerkingssystemen worden verzameld:

(1) datum en tijdstip van de toegang

(2) hostnaam van de toegangscomputer

(3) URL van de verwijzende webpagina (referrer-URL)

(4) opgevraagde bestanden

(5) verzonden datavolume

(6) browsertype en -versie

(7) besturingssysteem

(8) gebruikt IP-adres

Wij voegen deze gegevens niet samen met andere gegevensbronnen. Wij wijzen deze gegevens ook niet toe aan een bepaalde persoon en ontvangen ook van derden geen rapporten of statistieken die op personen kunnen worden teruggevoerd.

Wij behouden ons echter het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren wanneer er concrete aanwijzingen voor onrechtmatig gebruik bestaan.

Doel van de verwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres is noodzakelijk om de website aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. De overige bovenstaande gegevens worden opgeslagen om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Wettelijke grondslag van de verwerking

Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG is de grondslag voor de opslag van de bovenstaande gegevens. Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de functionaliteit, beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Bewaartermijn

De gegevens wordt gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Tenzij er een vermoeden van misbruik bestaat, worden de verzamelde gegevens niet langer dan 3 maanden bewaard.

Recht van bezwaar

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van gegevens in de logbestanden is essentieel voor de werking van de website. De gebruiker heeft daarom niet de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

3.2   Gegevens voor serviceverlening en/of voor de afwikkeling van opdrachten

Wanneer u gebruikt wilt maken van een service (bijvoorbeeld de verzending van een nieuwsbrief) of een opdracht wilt plaatsen, hebben wij hiervoor persoonsgegevens nodig.

Bij het plaatsen van een opdracht:

(1) naam, voornaam

(2) bedrijf

(3) adres (land, postcode, plaats, straat, huisnummer)

(4) contactmogelijkheid (telefoon, fax, e-mail)

(5) kredietwaardigheidscontrole

Wij voeren kredietwaardigheidscontroles uit ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld het minimaliseren van kredietrisico’s). Hiervoor vragen we informatie aan bij een informatiebureau (bijvoorbeeld Schufa, Bürgel, Creditreform...).

Bij het samenstellen van deze informatie worden ook geautomatiseerde procedés gebruikt, waarvan het resultaat onderdeel uitmaakt van de beslissing om een zakelijke relatie aan te gaan of te weigeren. De definitieve beslissing wordt echter altijd door een van onze medewerkers genomen, waarbij rekening wordt gehouden met het individuele geval.

Kredietwaardigheidscontroles worden door ons in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving uitgevoerd.

Bij aanvraag van informatie die elektronisch wordt verzonden (bijvoorbeeld nieuwsbrief)

(1) naam, voornaam

(2) bedrijf

(3) e-mailadres

Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om berichten te verzenden via een hiervoor bedoeld formulier of naar een e-mailadres.

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Hiermee controleren wij of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en of u het eens bent met de ontvangst van de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming voor ontvangst van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link ‘Opzeggen’ aan het eind van elke nieuwsbrief.

Doel van de verwerking

We verwerken de genoemde gegevens om de gewenste service te leveren. Een deel van het aanbod is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. De registratie en de verwerking van de aanmeldgegevens is bedoeld om misbruik van het aanbod tegen te gaan en om de veiligheid en beschikbaarheid van onze gegevensverwerkingssystemen te helpen waarborgen.

Wettelijke grondslag

Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a van de AVG. Bovendien hebben wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f van de AVG een gerechtvaardigd belang bij het tegengaan van misbruik van onze serviceverlening en bij het waarborgen van de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van onze gegevensverwerkingssystemen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd, zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden bewaard. Als er voor de gegevens wettelijke bewaar- of garantietermijnen gelden waaraan de verwerkingsverantwoordelijke zich moet houden, worden de gegevens na het verstrijken van deze termijnen gewist, tenzij langere bewaring noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van overeenkomsten.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in de toekomst. Voor contractrelevante gegevens van diensten waarvan de levering al is gestart, geldt dit recht van bezwaar pas nadat de contractueel overeengekomen diensten door beide partijen zijn geleverd.

U kunt uw bezwaar sturen naar: info@noe.de (Betreft: Gegevensbescherming)

3.3 Contactformulier, contact per e-mail

Op onze websites bieden we u de mogelijkheid om via contactformulieren contact met ons op te nemen. De gegevens die in deze formulieren worden ingevuld, worden versleuteld verzonden. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw aanvraag te verwerken of contact met u op te nemen.

U vindt contactformulieren:

(1) voor de aanvraag van documentatie op https://www.noe.nl/contact-us.html

(2) voor registratie voor het downloaden van productinformatie op https://www.noe.de/nl/technische-informatie-br-download.html

(3) voor aanmelding voor onze nieuwsbrief op https://www.noe.nl/nieuwsbrief.html

(4) voor een aanvraag via het NOEsale contactformulier op https://www.noesale.com/anfrage.html

Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheden om contact met ons op te nemen, verzamelen wij, afhankelijk van de context, de volgende gegevens:

(1) aanhef

(2) naam, voornaam

(3) bedrijf

(4) afdeling

(5) adres (land, postcode, plaats, straat, huisnummer)

(6) telefoon

(7) fax

(8) e-mailadres

(9) de tekst van uw bericht

(10) informatie over de gewenste service

Het gebruik van onze contactmogelijkheden en de bijbehorende verstrekking van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Als u besluit om hiervan gebruik te maken, verwachten we echter wel dat u ten minste bepaalde informatie verstrekt. Welke gegevens vereist zijn, is afhankelijk van de context. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief vragen wij bijvoorbeeld alleen om uw e-mailadres.

De informatie die in verplichte velden moet worden ingevuld, hebben wij nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken. Alle andere gegevens kunt u op vrijwillige basis aan ons verstrekken.

In voorkomende gevallen worden bij het verzenden van gegevens via een contactformulier ook uw IP-adres en de datum en het tijdstip van verzending opgeslagen.

De verbinding met onze website is versleuteld. De gegevens die u in de contactformulieren invult, worden versleuteld verzonden (transportversleuteling).

Als alternatief bieden we u ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een e-mailadres. In dat geval slaan we de persoonsgegevens van de gebruiker op, die in de e-mail worden verstrekt. Als u inhoud versleuteld wilt verzenden, verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen.

Gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij verwerken de verstrekte gegevens uitsluitend voor communicatie met u of om de door u gevraagde service te verlenen.

Doel van de verwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invulformulier is uitsluitend bedoeld om uw aanvraag te af te handelen en om contact met u op te nemen.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzenden worden verwerkt (IP-adres, datum) zijn bedoeld om misbruik van het contactformulier tegen te gaan en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Wettelijke grondslag van de verwerking

De grondslagen voor de verwerking van de gegevens zijn:

(1) Artikel 6, lid 1, punt a van de AVG als de betrokkene toestemming heeft gegeven.

(2) Artikel 6, lid 1 punt b van de AVG als contactopname noodzakelijk is voor het voorbereiden, sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

(3) Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG voor de gegevens die worden verzonden tijdens de contactopname. Ons gerechtvaardigd belang is de vlotte communicatie met u. Bovendien is ons belang om misbruik van onze serviceverlening tegen te gaan en om de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van onze gegevensverwerkingssystemen te waarborgen.

Bewaartermijn

De gegevens wordt gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en voor persoonsgegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd en verdere conversatie niet vereist/gewenst is.

Voor zakelijk relevante componenten van communicatie gelden wettelijke bewaartermijnen. Wij zijn verplicht om deze gegevens ten minste te bewaren tot de bewaar- en garantietermijnen zijn verstreken. Deze gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor het verwerkingsdoel na het verstrijken van de betreffende termijnen.

Recht van bezwaar

De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. De gebruiker kan op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens, tenzij dit in strijd is met de wettelijke eisen. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet en kunnen aangevraagde services niet (meer) worden verleend.

U kunt uw bezwaar per e-mail sturen naar:  info@noe.de (Betreft: Gegevensbescherming)

3.4 Aanmelding voor gebruikersgroepen

Een deel van het aanbod is op een geselecteerde gebruikersgroep gericht. U kunt zich voor deze gebruikersgroep registreren. Hierbij wordt om de volgende informatie gevraagd:

(1) voornaam, achternaam

(2) e-mailadres

(3) wachtwoord

De inloggegevens worden versleuteld verzonden.

Na de registratie ontvangt u van ons een bevestigingslink. Hiermee controleren we of uw e-mailadres door uzelf voor de aanmelding is gebruikt. Als u dit bevestigt, wordt uw gebruikersaccount met de door u verstrekte gegevens gemaakt.

U bent verplicht uw inloggegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven. Verder stemt u ermee in om met uw account geen activiteiten uit te voeren die de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van onze gegevensverwerkingssystemen in gevaar kunnen brengen.

Wij behouden ons het recht voor om accounts te blokkeren of te verwijderen als er een redelijk vermoeden van misbruik of van strafrechtelijk relevant gebruik bestaat.

Doel van de verwerking

Wij slaan de vrijwillig door u verstrekte gegevens op om u de gewenste service te kunnen aanbieden. Wij verwerken de gegevens om misbruik uit te sluiten en om de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van onze gegevensverwerkingssystemen te waarborgen.

Wettelijke grondslag

Wij verwerken de gegevens op basis van de volgende grondslagen:

(1) De verwerking van de gegevens na registratie door de gebruiker vindt plaats op basis van de toestemming die de gebruiker heeft gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a van de AVG.

(2) Ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f van de AVG is om misbruik van onze serviceverlening tegen te gaan en om de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van onze gegevensverwerkingssystemen te waarborgen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang uw registratie voor de gewenste service actief is. Uw gegevens worden gewist wanneer u zich voor de service afmeldt, tenzij er een redelijk vermoeden van misbruik of van strafrechtelijk relevant gebruik bestaat. In dat geval bewaren we de gegevens totdat het vermoeden uit de weg is geruimd of het bewijsmateriaal is veiliggesteld.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens in de toekomst door om verwijdering van uw account te vragen.

U kunt uw bezwaar per e-mail sturen naar:  info@noe.de (Betreft: Gegevensbescherming)

3.5 Nieuwsbrief

We bieden u de mogelijkheid zich op een gratis nieuwsbrief te abonneren. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invulformulier naar ons verzonden. Om misbruik en meervoudig gebruik uit te sluiten, vragen wij u om de volgende gegevens of verzamelen wij deze automatisch:

(1) e-mailadres

(2) tijdstip van aanmelding

(3) tijdstip van bevestiging

Uw toestemming voor de verwerking van de gegevens wordt als onderdeel van het registratieproces verkregen door double-opt-in, waarbij naar deze privacyverklaring wordt verwezen.

De door u ingevulde gegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor de verzending van de nieuwsbrief.

Wij maken gebruik van MailChimp.

Voor de verzending van bevestigingsmails ten behoeve van het beheer van onze abonneelijsten maken wij gebruik van de list provider MailChimp, een service van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means St, Suite 404 Atlanta, GA 30318.

Voor aanmelding bij deze lijst hebt u alleen uw e-mailadres nodig. Bij de aanmelding wordt de zogenaamde double opt-in procedure toegepast. Dit betekent dat u na de aanmelding een e-mail ontvangt, waarin u wordt gevraagd om uw aanmelding nog eens uitdrukkelijk te bevestigen. Pas daarna wordt de nieuwsbriefservice voor u geactiveerd. Als u zich voor onze nieuwsbrief registreert, worden de gegevens die u bij de nieuwsbriefregistratie invult, doorgezonden naar MailChimp en daar opgeslagen. MailChimp biedt uitgebreide mogelijkheden om te analyseren hoe nieuwsbrieven geopend en gebruikt worden. Deze analyses zijn groepsgerelateerd en worden door ons niet gebruikt voor individuele evaluatie.

MailChimp gebruikt bovendien de analysetool Google Analytics en integreert deze in voorkomende gevallen in de nieuwsbrief.

De e-mailadressen van de abonnees worden door de serviceprovider opgeslagen op een server in de Verenigde Staten. MailChimp is gecertificeerd onder het EU-VS privacyschild (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG) en heeft zich dus verplicht om zich aan de Europese wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens te houden.

Meer informatie over MailChimp en het privacybeleid van MailChimp vindt u hier (https://mailchimp.com/legal/privacy/)

Door het verzenden van uw e-mailadres geeft u ons toestemming voor deze verwerking door MailChimp.

Doel van de verwerking

Het e-mailadres van de gebruiker is nodig voor de nieuwsbriefverzending en het abonneebeheer. Wij registreren het aanmeldproces om aan de wettelijke bewijsplicht te voldoen.

Wettelijke grondslag

De grondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is de toestemming die de gebruiker heeft gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a en artikel 7 van de AVG, alsmede artikel 7, lid 2 punt 3 en lid 3 van de UWG (Duitse mededingingswet).

Het aanmeldproces wordt overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt c van de AVG geregistreerd om onze verantwoordings- en bewijsplichten te kunnen nakomen.

Het gebruik van de serviceprovider MailChimp is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt 6 van de AVG om ons nieuwsbriefbeheer op een gebruikersvriendelijke en veilige manier uit te voeren.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang uw nieuwsbriefabonnement actief is.

Recht van bezwaar

De gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief op elk moment opzeggen. Elke nieuwsbrief bevat een link voor dit doel. U hebt hiervoor het e-mailadres nodig, dat u bij de aanmelding hebt opgegeven. De door u verstrekte gegevens worden hierbij gewist.

3.6 Sollicitatiedocumenten

We stellen uw interesse in ons bedrijf op prijs.

U kunt uw sollicitatiedocumenten naar ons postadres sturen. We bieden u echter ook de mogelijkheid om uw sollicitatiedocumenten online te verzenden.

We verzoeken u uitsluitend het verstrekte e-mailaccount voor het verzenden van uw sollicitatiedocumenten te gebruiken, aangezien wij alleen dan kunnen waarborgen dat uw sollicitatie vertrouwelijk wordt behandeld en wordt meegenomen in de selectieprocedure.

Bij het verzenden van documenten via internet bestaat het risico op ongeoorloofde toegang.

Bij het verzenden naar een e-mailadres is het mogelijk om de inhoud van de e-mail te versleutelen. Als u uw e-mail versleuteld wilt verzenden, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze personeelsafdeling. Als u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheden om uw sollicitatiedocumenten te versleutelen, vindt de overdracht van uw documenten in niet-versleutelde vorm plaats. Uw documenten kunnen dan in theorie door onbevoegde derden ingezien en gewijzigd worden.

Binnen ons bedrijf hebben uitsluitend de personeelsafdeling, de ondernemingsraad en de medewerkers die betrokken zijn bij de selectieprocedure toegang tot de door u verzonden sollicitatiedocumenten.

In sommige gevallen willen we sollicitanten indien mogelijk alternatieve vacatures aanbieden. Hiertoe slaan we de sollicitatiedocumenten op in een sollicitantenpool of sturen we ze door naar andere bedrijven binnen onze groep.

Wij wijzen u erop dat uw gegevens via een hosting provider naar ons worden doorgezonden. Het verzendproces maakt verwerking van de gegevens door de hosting provider om technische redenen noodzakelijk.

Wij slaan de volgende gegevens van sollicitanten die wij geen functie kunnen aanbieden op in een sollicitantenarchief:

(1) naam, voornaam

(2) geboortedatum

(3) adres

(4) datum van de sollicitatie

(5) functie waarop u hebt gesolliciteerd

Doel van de verwerking

We verwerken de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering van de selectieprocedure.

Het doel van opslag in een sollicitantenpool is om bepaalde sollicitanten die niet in aanmerking kwamen tijdens het selectieproces, op een later moment alsnog een functie aan te bieden.

De opslag in het sollicitantenarchief vindt plaats om meerdere sollicitaties van één sollicitant uit te sluiten.

Wettelijke grondslag

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, punt a van de AVG (u hebt toestemming gegeven). U geeft ons toestemming voor gegevensverwerking door het verstrekken van uw sollicitatiedocumenten.

Volgens artikel 99, lid 1 van de BetrVG (Duitse wet op de ondernemingsraden) zijn wij verplicht om de sollicitatiedocumenten voorafgaand aan een aanstelling voor te leggen aan de ondernemingsraad.

De opslag van uw gegevens in het sollicitantenarchief, de overdracht van uw gegevens aan een recruiter en de opslag van sollicitantgegevens in een sollicitantenpool vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de efficiënte uitvoering van selectieprocedures en het tegengaan van meerdere sollicitaties door één sollicitant.

Bewaartermijn

Als wij u geen passende functie kunnen aanbieden, zullen we uw sollicitatiedocumenten na uiterlijk 6 maanden wissen.

Mits u geen bezwaar maakt tegen de opslag van uw sollicitatiedocumenten in de sollicitantenpool, worden deze na maximaal 2 jaar uit de sollicitantenpool gewist.

We slaan uw gegevens gedurende een periode van 2 jaar op in het sollicitantenarchief.

De hosting provider slaat de inhoud van e-mails op totdat de verzending succesvol is voltooid.

Recht van bezwaar

U kunt al in uw begeleidende brief bezwaar maken tegen opslag in een sollicitantenpool. Als u dat niet doet, informeren wij u in de afwijzingsbrief over de opslag van uw sollicitatiedocumenten in een sollicitantenpool. U hebt dan de mogelijkheid om op elk moment met effect voor de toekomst bezwaar te maken tegen de opslag. In geval van een bezwaar zullen wij uw gegevens uit de sollicitantenpool wissen.

Als u het niet eens bent met doorgifte van uw sollicitatiedocumenten aan een recruiter, verzoeken wij u ons dit reeds bij de toezending van uw documenten mee te delen. In dit geval kunnen we uw sollicitatie niet in aanmerking nemen in de relevante selectieprocedure.

U kunt uw bezwaar sturen naar: personal@noe.de (Betreft: Gegevensbescherming)

U kunt geen bezwaar maken tegen de opslag in het sollicitantenarchief.

De verwerking van uw gegevens door de hosting provider is technisch noodzakelijk voor het verzendproces. U kunt geen bezwaar maken tegen deze verwerking.

3.7 Gegevens van kinderen

Personen onder de 16 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of verzorgers geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen en jongeren. Dergelijke gegevens worden niet willens en wetens door ons verzameld.

3.8 Integratie van aanbod van derden

Binnen onze website kunnen inhoud of services van derden (bijvoorbeeld YouTube, Google Maps...) worden geïntegreerd. Voor de integratie van deze inhoud hebben de betreffende aanbieders het IP-adres van de gebruiker nodig, omdat het zonder IP-adres niet mogelijk is om de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Bovendien kunnen de aanbieders van externe inhoud eigen cookies plaatsen en de gegevens van de gebruiker voor eigen doeleinden verwerken. Hierbij kunnen met de verwerkte gegevens ook gebruiksprofielen van de websitebezoeker worden gemaakt.

Raadpleeg bij gebruik van het aanbod van derden de privacyverklaring van de betreffende aanbieder.

Video’s van het platform ‘YouTube’ en kaarten van de service ‘Google Maps’:

Aanbieder: Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/ 

Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/

Doel van de verwerking

Wij willen u graag mogelijkheden bieden die het u makkelijker maken om contact met ons op te nemen, ons te bezoeken of informatie over onze producten te krijgen.

Wettelijke grondslag

De integratie van het aanbod van derden is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang volgt uit het verwerkingsdoel.

Het gebruik van het aanbod is vrijwillig. Door gebruik te maken van het aanbod geeft u overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a van de AVG toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Bewaartermijn en recht van bezwaar

Zie punt ‘3.9 Cookies’.

3.9 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat worden geplaatst. Cookies bevatten geen uitvoerbare software en veroorzaken geen schade op uw computer.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker voor u te maken. Bovendien worden bepaalde instellingen (bijvoorbeeld uw bezwaar tegen het gebruik van trackingtools) op uw computer opgeslagen zodat u deze instellingen niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht bij het plaatsen van een cookie, per geval toestemming moet geven voor het plaatsen van een cookie of cookies in het algemeen toestaat of afwijst. U kunt ook instellen dat geplaatste cookies worden gewist zodra u de browser sluit. Raadpleeg de helppagina’s van de door u gebruikte browser voor informatie over de behandeling van cookies door de browser. Houd er rekening mee dat u websites die gebruikmaken van cookies mogelijk niet (meer) in de volledige omvang kunt gebruiken als u cookies uitschakelt of wist.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Als u geen bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies door ze in uw browser uit te schakelen of door onze website te verlaten, geeft u ons door onze website te blijven gebruiken toestemming voor de opslag van cookies op uw apparaat.

Doel van de verwerking

Wij gebruiken cookies met het doel om het gebruik van onze website voor de gebruiker te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser opnieuw wordt herkend nadat u van pagina bent gewisseld.

Wettelijke grondslag

Cookies worden op basis van uw toestemming opgeslagen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a van de AVG. U geeft toestemming voor het gebruik van cookies door gebruik te maken van onze website en door de instelling in uw browser die het opslaan van cookies (ook van derden) toestaat.

Het gebruik van cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang volgt uit het verwerkingsdoel.

Bewaartermijn

Doorgaans worden sessie-cookies geplaatst, die na afloop van de browsersessie automatisch worden gewist. In sommige gevallen kunnen cookies ook permanent worden opgeslagen om de door u gemaakte instellingen ook bij volgende bezoeken te kunnen aanbieden.

Recht van bezwaar

U kunt de plaatsing van cookies uitschakelen of beperken door uw browserinstellingen te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen worden gewist. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw browser voor informatie over de behandeling van cookies.

Als u cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet meer alle functies van de website in hun volledige omvang gebruiken. Bovendien kan in dat geval een bezwaar (bijvoorbeeld tegen het gebruik van trackingtools) niet geregistreerd worden of moet dit bij het volgend bezoek aan onze website opnieuw worden gemaakt.

4 Gebruik van analysetools en gebruik van functionaliteiten/plug-ins van andere internetplatforms

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruik van automatisch verkregen en door u ingevoerde gegevens door de hierna genoemde aanbieders/derden.

4.1 Lijst van en informatie over de gebruikte analyse- en trackingtools

4.1.1 Google Analytics

Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt uw IP-adres echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Google zal deze gegevens in opdracht van de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende services aan de websitebeheerder te leveren.

Het IP-adres van uw browser dat in het kader van Google Analytics wordt verkregen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt de gegevensverzameling door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij een volgend bezoek aan deze website voorkomt: <a href=„javascript:gaOptout()“>Google Analytics uitschakelen</a>

In browsers van mobiele apparaten werkt de add-on voor het uitschakelen van gebruikerstracking door Google Analytics mogelijk niet. In dat geval kunt u alleen de opt-out-cookie gebruiken om het verzamelen van uw gegevens bij uw bezoek aan de website te voorkomen. Houd hierbij rekening met het volgende: als u uw cookies wist, wordt ook de opt-out-cookie gewist. De opt-out moet in dat geval bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw worden ingesteld.

U vindt meer informatie over servicevoorwaarden en privacybeleid op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op https://www.google.de/intl/nl/policies/.

We wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code ‘anonymizeIp’ die ervoor zorgt dat IP-adressen geanonimiseerd worden verzameld (IP-masking).

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten conform de eisen van de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ‘Demografische gegevens’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of algemeen bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals beschreven onder het punt ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

Anonimisering

Wij gebruiken Google Analytics met ingeschakelde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort.

4.1.2 Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de dienst Google Remarketing. Google Remarketing is een online reclameprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze functie is bedoeld om bezoekers van de website in het kader van het binnen het Google Display Netwerk advertenties te laten zien die op hun interesses zijn gebaseerd. De browser van de websitebezoeker maakt zogenaamde ‘cookies’, dat wil zeggen tekstbestandjes, die op zijn computer worden opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om de bezoeker te herkennen bij bezoek aan websites die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Op deze websites kunnen vervolgens advertenties aan de bezoeker worden getoond die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op andere websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken. Google geeft aan dat hierbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Als u desondanks geen gebruik wilt maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze uitschakelen via de desbetreffende instellingen op https://www.google.com/settings/ads. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties via het advertentienetwerk uitschakelen door de aanwijzingen op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

Meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

4.1.3 Google Adservices/Google AdWords Conversion

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het doel hiervan is om te herkennen dat een bezoeker via een Google-advertentie op onze website terecht is gekomen.

Google maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De cookies voor ‘conversie bijhouden’ worden geplaatst wanneer u op een door Google geïntegreerde advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als u ‘conversie bijhouden’ wilt voorkomen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies van het domein ‘googleadservices.com’ geblokkeerd worden. U kunt via de site ook uw recht op opt-out uitoefenen: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Als u meer informatie over deze methodes wenst of wilt weten welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat deze gegevens door Google worden gebruikt, kunt u hier klikken: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated. 

4.1.4 Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Adsense maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google Adsense maakt ook gebruik van zogenaamde ‘webbakens’ (kleine, onzichtbare afbeeldingen) voor de verzameling van gegevens. Door het gebruik van webbakens kan eenvoudige informatie zoals het bezoekersverkeer op de website geregistreerd en verzameld worden. De door de cookie en/of het webbaken gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website met betrekking tot de advertenties te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten en advertenties op te stellen voor de websitebeheerder en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende services te leveren. Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of in voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Lt. Google zal uw IP-adres in geen geval aan andere gegevens van Google koppelen.

U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf en de weergave van webbakens voorkomen door bij de instellingen van uw browser ‘geen cookies accepteren’ te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de manier en voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven.

4.1.5 Google Fonts

Op deze website worden externe lettertypen, Google Fonts, gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze lettertypen worden geïntegreerd via een serveraanroep. Dit betreft doorgaans een server van Google in de Verenigde Staten. Hierdoor wordt aan de server doorgegeven, welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht. Google slaat ook het IP-adres van de browser op het apparaat van de bezoeker van deze internetpagina’s op.

U vindt hierover meer informatie in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Voor alle marketingservices van Google geldt:

Doel van de verwerking

Wij maken gebruik van analyse- en trackingtools om onze website te optimaliseren en u van gerichte informatie te voorzien. Bovendien bieden we u de mogelijkheid om gebruikersspecifieke instellingen buiten de respectieve browsersessie op te slaan en deze tijdens uw volgende bezoek te gebruiken.

Wettelijke grondslag

Cookies worden op basis van uw toestemming opgeslagen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a van de AVG. U geeft toestemming voor het gebruik van cookies door gebruik te maken van onze website en door de instelling in uw browser die het opslaan van cookies (ook van derden) toestaat.

Het gebruik van analyse- en trackingtools is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang volgt uit het verwerkingsdoel.

Bewaartermijn en recht van bezwaar

Zie punt ‘3.9 Cookies’.

Als u bezwaar wilt maken tegen gegevensverzameling door marketingservices van Google, kunt u gebruikmaken van de door Google aangeboden instellingen en opt-out-mogelijkheden: https://www.google.com/ads/preferences/

4.2 Lijst van en informatie over plug-ins voor sociale media

Onze website gebruikt geen plug-ins van sociale netwerken.

4.3 Informatie over overige aanwezigheid op internet van ons bedrijf

Ons bedrijf is aanwezig op Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn en YouTube.

Hoewel onze website geen plug-ins voor sociale media gebruikt, kunnen aanbieders van netwerkplatforms mogelijk informatie verzamelen over uw bezoek aan onze website wanneer u bij uw account bent aangemeld. Ons bedrijf heeft geen invloed op de gegevensverwerking van de betreffende aanbieders.

Reactiefunctie

Sommige netwerkplatforms bieden u de mogelijkheid om te reageren. Houd er rekening mee dat uw reacties en andere invoer worden verwerkt door de platformaanbieder. Hierbij kunnen ook andere gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres) door de aanbieder worden verwerkt.

Ons bedrijf heeft geen invloed op de gegevensverwerking van de betreffende aanbieders.

We behouden ons het recht voor om reacties op de bedrijfspagina’s van sociale media te verwijderen, de reactiefunctie of de gebruikersaccount volledig te blokkeren, of verwijdering/blokkering aan te vragen als de gebruiker enige persoonlijke, auteursrechtelijke of strafrechtelijke bepalingen overtreedt, persoonlijke rechten van derden schendt of beledigende, lasterlijke, ongrondwettige, racistische, seksistische, geweld verheerlijkende of pornografische opmerkingen of afbeeldingen plaatst.

Reikwijdte van onze privacyverklaring voor sociale media

Deze privacyverklaring geldt niet voor de gegevensverwerking door de aanbieders van sociale media. Raadpleeg daarom de privacyverklaring van de betreffende aanbieder.

5 Toestemming voor doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Wij geven de persoonsgegevens die op onze websites worden verzameld, vrijwillig door u worden verstrekt of van u worden gevraagd in het kader van een te verlenen dienst niet zonder uw toestemming door aan derden.

Er is niet voorzien in de doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie.

Toestemming voor contractueel noodzakelijke doorgifte

Wanneer duidelijk is dat de door u aangevraagde dienst of geplaatste opdracht samenhangt met een materiële levering en/of de dienstverlening door een derde partij plaatsvindt, nemen wij zonder verdere navraag te doen aan dat u toestemming geeft voor de doorgifte van de hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens aan de dienstverlener die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Als een contractueel overeengekomen dienst in een derde land moet worden geleverd, kan de dienstverlening ook door een van onze samenwerkingspartners plaatsvinden. In dat geval zullen wij u meedelen welke samenwerkingspartner dat is en, voor zover u toestemming hebt gegeven voor doorgifte, de relevante gegevens voor de overeenkomst aan deze partner doorgeven.

Als u geen toestemming geeft voor doorgifte, kan dit tot gevolg hebben dat de door u gewenste dienstverlening niet kan plaatsvinden.

6 Auteursrecht en vermeldingsrecht

6.1 Auteursrecht

Iedereen die inbreuk maakt op het auteursrecht (bijvoorbeeld door afbeeldingen of teksten zonder toestemming te kopiëren), is strafbaar overeenkomstig artikel 106 ff van de UrhG (Duitse auteurswet). Er volgt een aanmaning met bijkomende kosten en er wordt een schadevergoeding geëist (artikel 97 van de UrhG).

Alle inhoud van onze website en van onze overige aanwezigheid op internet, met name teksten, foto’s, afbeeldingen en illustraties (kort: media), is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bij de persoon die verantwoordelijk is voor deze website.

Houd er echter rekening mee dat wij mogelijk niet op alle gebruikte media op onze website onbeperkt auteursrecht hebben, maar dat in bepaalde gevallen derden mogelijk rechten kunnen uitoefenen op deze afbeeldingen, ook als dit niet expliciet wordt vermeld.

Voor informatie over de rechthebbende van gebruikte media en in het geval u media als afzonderlijk bestand wilt downloaden, opnieuw publiceren, doorsturen, reproduceren of op een andere manier wilt gebruiken, kunt u contact opnemen via info@noe.de.

Wij wijzen erop dat wij in geval van gebruik van ons logo of onze contactgegevens voor frauduleuze doeleinden door derden niet aansprakelijk zijn en dit strafrechtelijk vervolgen. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen als u bedenkelijke documenten ontvangt met ons logo of onder onze naam.

6.2 Links

Als wij links naar externe inhoud plaatsen, worden deze op het moment van plaatsing op mogelijke wetsovertredingen gecontroleerd. Op dat tijdstip is geen illegale inhoud ontdekt. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding niet mogelijk. Zodra wetsovertredingen bij ons bekend worden, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Voor zover ons onlineaanbod links naar inhoud en aanbod van andere aanbieders bevat, hebben we geen invloed op het feit of deze aanbieders zich al dan niet aan de wet- en regelgeving voor gegevensbescherming houden. Raadpleeg in voorkomende gevallen de privacyverklaring van de betreffende aanbieder voordat u op een dergelijke link klikt of gegevens op de gelinkte pagina’s prijsgeeft.

7 Uw rechten

Als betrokkene hebt u conform de AVG de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

7.1 Recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen of deze persoonsgegevens verwerkt die u betreffen.

Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke vragen u over de onderstaande punten te informeren:

(1) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn doorgegeven of nog doorgegeven worden;

(4) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;

(5) het bestaan van het recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke en het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

(6) het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verkregen;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht erover te worden geïnformeerd of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen op de hoogte te worden gesteld over de passende waarborgen inzake de doorgifte overeenkomstig artikel 46 van de AVG.

7.2 Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens die u betreffen. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie onverwijld uitvoeren.

7.3 Recht op beperking van de verwerking

U hebt onder de volgende voorwaarden het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

(1) als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) als de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan vraagt om beperking van het gebruik ervan;

(3) als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of

(4) als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, dan mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Als u op grond van de bovenstaande voorwaarden een beperking van de verwerking hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

7.4 Recht op wissing

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om uw persoonsgegevens onverwijld te wissen. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1) uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of anderszins verwerkt zijn;

(2) u trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a, of artikel 9, lid 2, punt a van de AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

(3) u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG;

(4) uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(5) uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

(6) uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.

Overeenkomstig artikel 17, lid 3 van de AVG bestaat het recht op wissing onder andere niet als de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7.5 Recht op informatie

Als u uw recht op rectificatie, wissing of beperking van verwerking hebt ingesteld, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U hebt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen u informatie over deze ontvangers te verstrekken.

7.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt bovendien het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

(1) de verwerking berust op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a of artikel 9, lid 2, punt a van de AVG, of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b; en

(2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u er verder recht op dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit recht mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

7.7 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e of punt f van de AVG, met inbegrip van profilering die op een van deze bepalingen is gebaseerd.

De verwerkingsverantwoordelijke stopt met de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

7.8 Recht op intrekken van de verklaring van toestemming

U hebt het recht uw verklaring van toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke;

(2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u; of

(3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op de in artikel 9, lid 1 van de AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a of g van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

In de in punt (1) en (3) genoemde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

7.10 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons bedrijf zijn:

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart, Duitsland

Telefoon: + 49 711 61 5541-0

E-mail: poststelle@lfd.bwl.de

Homepage: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

8 Wijzigingen in onze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen aan de technische en juridische ontwikkelingen. Raadpleeg daarom bij een volgend bezoek aan onze website de inhoud van de actuele privacyverklaring.

De laatste wijziging vond plaats op: 05-18-2018